Latest Posts

Lingashtakam Lyrics in Sanskrit

Lingashtakam Lyrics Sanskrit ब्रह्ममुरारिसुरार्चितलिङ्गं निर्मलभासितशोभितलिङ्गम् । जन्मजदुःखविनाशकलिङ…

लिंगाष्टकम | Lingashtakam Lyrics in Hindi

Lingashtakam in Hindi लिंगाष्टकम ब्रह्ममुरारि सुरार्चित लिंगं निर्मलभासित शोभित लिंगम् । जन्मज दुःख विन…

Lingashtakam Lyrics In Marathi

Lingashtakam In Marathi ब्रह्ममुरारि सुरार्चित लिंगं निर्मलभासित शोभित लिंगम् । जन्मज दुःख विनाशक लिंग…

লিংগাষ্টকম্ | Lingashtakam Lyrics In Bengali

Lingashtakam In Bengali লিংগাষ্টকম্ ব্রহ্মমুরারি সুরার্চিত লিংগং নির্মলভাসিত শোভিত লিংগম্ । জন্মজ দুঃখ …

ಲಿಂಗಾಷ್ಟಕಂ | Lingashtakam Lyrics in Kannada

Lingashtakam in Kannada ಲಿಂಗಾಷ್ಟಕಂ ಬ್ರಹ್ಮಮುರಾರಿ ಸುರಾರ್ಚಿತ ಲಿಂಗಂ ನಿರ್ಮಲಭಾಸಿತ ಶೋಭಿತ ಲಿಂಗಮ್ । ಜನ್ಮಜ ದುಃಖ ವ…

లింగాష్టకం తెలుగు లిరిక్స్ | Lingashtakam Lyrics In Telugu

Lingashtakam Lyrics In Telugu లింగాష్టకం తెలుగు లిరిక్స్ బ్రహ్మ మురారి సురార్చిత లింగం  నిర్మలభాసిత శో…

ലിംഗാഷ്ടകമ് | Lingashtakam Lyrics in Malayalam

Lingashtakam in Malayalam ലിംഗാഷ്ടകമ് ബ്രഹ്മമുരാരി സുരാര്ചിത ലിംഗം നിര്മലഭാസിത ശോഭിത ലിംഗമ് । ജന്മജ ദുഃ…